play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
 • cover play_arrow

  radio SOMEȘ radio SOMEȘ - tradiție și folclor

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Aluniș Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Așchileul Mare Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Gilău Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal - municipiul Câmpia Turzii Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal - comuna Valea Ierii Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal - comuna Monor Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal - Municipiul Alba Iulia Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal - județul Alba Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal - Comuna Zagra Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal - orașul Tășnad, Satu Mare Radio Someș

General

APIA: Se pot depune cereri pentru plățile compensatorii pe suprafață pentru întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole vegetale

today02/05/2024

Background
share close

Până la 8 martie, se pot depune cereri pentru plățile compensatorii pe suprafață pentru întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole vegetale. Potrivit informațiilor APIA, în perioada 29 ianuarie – 08 martie 2024, pot depune cereri de acordare a grantului direct producătorilor agricoli din sectorul vegetal.

 Grantul direct reprezintă o plată compensatorie pe suprafaţă și este de echivalentul în lei a 100 euro/hectar, la cursul de schimb valutar de 4,9334 lei/euro. Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăşi echivalentul în lei a 280.000 euro.
 Resursele financiare totale sunt de 1.200.000 mii lei, reprezentând echivalentul a 243.239,956 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024.
 Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2024.
 Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidul solicitantului se vor regăsi publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro .

Cine poate beneficia de această schemă

 Beneficiarii schemei sunt
 • producători agricoli persoane fizice;
 • producători agricoli persoane fizice autorizate,
 • întreprinderi individuale
 • întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
 • întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 • producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare,
 • societăţile agricole organizate în conformitate cu Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole
 • alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,
 • societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • grupurile şi organizaţiile de producători recunoscute potrivit OG nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
 • cooperativele agricole organizate potrivit prevederilor Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • organismele/organizaţiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare.
 Cererile pretipărite se găsesc la AIA. Acestea conțin informații privind
 • suprafeţele determinate în urma controalelor administrative şi la faţa locului aferente fiecărei culturi pentru anul 2023;
 • suprafeţele totale se exprimă în ha, în cifre întregi fără subdiviziuni, prin trunchiere.

Ce trebuie să facă potențialii beneficiari pentru a fi eligibili

 Solicitanții trebuie să depună cererea pretipărită pusă la dispoziție de către APIA. Cererea va fi însoţită de copia documentului de coordonate bancare – cont bancar activ, numai în situația în care acesta a suferit modificări față de cel înscris în cererea de plată pentru anul 2023.  Solicitantii trebuie să se asigure că este activ contul bancar comunicat la APIA până la data de 30 iunie 2024.
 Grantul se acordă pentru suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului pentru anul de cerere 2023. SUprafața minimă este de 1ha. Culturile eligibile sunt:
 • grâu comun de toamnă,
 • grâu dur de toamnă,
 • triticale de toamnă,
 • secară de toamnă,
 • orz de toamnă,
 • orzoaică de toamnă,
 • ovăz de toamnă,
 • rapiță de toamnă.

 

 Beneficiarii pot solicita grantul care se acordă dacă îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate, în mod cumulativ:

 au depus o cerere de plată în anul 2023, pentru o suprafaţa determinată de minimum 1 ha, pentru una sau mai multe dintre culturile grâu comun de toamnă, grâu dur de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă, orz de toamnă, orzoaică de toamnă, ovâz de toamnă, rapiță de toamnă, până la termenul limită de depunere din anul 2023;
 nu sunt în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
 De prezenta schema de ajutor pot beneficia şi producătorii agricoli care figurează în sistemul IACS „caz închis” ca urmare a imposibilităţii APIA de a efectua plata ca urmare a erorilor de cont bancar pentru cererea 2023, cu condiţia depunerii documentului de coordonate bancare aferent unui cont bancar activ.
 Producătorii agricoli declaraţi neeligibili pentru plata pe suprafaţă aferentă campaniei 2023 care au primit decizie negativă/de respingere nu pot beneficia de prezenta schema de ajutor.
 Ajustarea sprijinului prevăzut prin prezenta ordonanţă se realizează în funcţie de numărul de beneficiari eligibili ai schemei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.
 Schema se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor pct. 62 lit. a) întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole din Comunicarea Comisiei Europene (2023/C 1.188), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar.

Written by: Somes Radio


0%