play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
 • cover play_arrow

  radio SOMEȘ radio SOMEȘ - tradiție și folclor

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Valea Chioarului Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Remetea Chioarului Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Recea Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Repedea Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -orașul Șomcuta Mare Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Budești Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Rozavlea Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Poienile de sub Munte Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Strâmtura Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Cupșeni Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Ariniș Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Bârsana Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Moisei Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -orașul Ulmeni Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -orașul Șimleul Silvaniei Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Cătina Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -orașul Baia Sprie Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -orașul Seini Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Mihai Viteazu Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Cămărașu Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Palatca Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Recea Cristur Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal - orașul Dragomirești Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Aluniș Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Așchileul Mare Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Gilău Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal - municipiul Câmpia Turzii Radio Someș

General

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în ședință ordinară

today04/24/2024

Background
share close

Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii din județul Cluj se întrunește în ședință ordinară. În acest sens, primarul Municipiului Câmpia Turzii, în conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G.  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Ținând seama de dispozițiile art. 155 și art. 196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE: 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 25.04.2024 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul aplicației Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea online a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 384 din 19.04.2024

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025,

la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, bugetul creditelor interne rambursabile, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2023.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocoalelor de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei1 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de transport persoane în regim de taxi, de transport mărfuri sau bunuri în regim de taxi, de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în municipiul Câmpia Turzii, a Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi a Caietului de sarcini privind efectuarea activităţilor de transport în regim de taxi şi de dispecerat,  aprobat prin H.C.L.  nr. 2/2012 cu modificările și completările ulterioare.
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanţări nerambursabile în condiţiile Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru Asociația Club Sportiv ,,Activjudo” Câmpia Turzii, în vederea realizării activităţilor proiectului ,,Educație fizică și morală prin Judo”, în anul competițional 2024-2025.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanţări nerambursabile în condiţiile Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru Asociația “Daniel Boxing Rusu Dan Ciprian Club Sportiv” Câmpia Turzii, în vederea realizării activităţilor proiectului ,,Boxing 2024”, în anul
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanţări nerambursabile în condiţiile Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru Asociația Sportivă Fotbal Club Câmpia Turzii, în vederea realizării activităţilor proiectului ,,Fotbal pentru Câmpia Turzii. Totul pentru copiii Câmpiei”, în anul 2024.
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanţări nerambursabile în condiţiile Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru Asociația Club Sportiv “Leii” Câmpia Turzii, în vederea realizării activităţilor proiectului “Rugby, sport pentru sănătate, educare și recreere”, în anul 2024.
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanţări nerambursabile în condiţiile Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru Asociația Club Sportiv “Șoimii” Câmpia Turzii, în vederea realizării activităţilor proiectului ,,Șoimii 2024”, în anul 2024.
 6. Proiect de hotărâre aprobarea acordarea unei finanțări nerambursabile în condițiile Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru Asociația Club Sportiv ,,Piticii Veseli”, în vederea realizării activităților proiectului ,,Fotbal pentru sănătate”, în sezonul competițional 2024 – 2025.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu- tronson II, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stănescu”, din Municipiul Câmpia Turzii.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe aparținând domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea: CONSTRUIRE CLĂDIRI MIXTE (LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE), CLĂDIRE PENTRU SERVICII, CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE, AMPLASARE TOTEM, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCESURI, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI, s Laminoriștilor, nr. 90, 90A, 90B și 94, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.
 10. Proiect de hotărâre privind emiterea unei hotărâri pentru PLANUL URBANISTIC de DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+E PE FUNDAȚIE EXISTENTĂ și ÎMPREJMUIRE STRADALĂ Ionel FLOAȘIU, nr. 3, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.
 11. Proiect de hotărâre privind emiterea unei hotărâri pentru PLANUL URBANISTIC de DETALIU pentru CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT UNIFAMILIALĂ Sp+P+E și ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ I. G. DUCA, nr. 11, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Câmpia Turzii şi Asociaţia „Produs de Cluj”, în vederea organizării evenimentelor Târg „Produs de Cluj” și Ziua Internațională a Copilului, în perioada 31 mai – 2 iunie 2024, în Parcul Municipal “Berc”.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor de acțiune comunitară destinate prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială la nivelul Mun. Câmpia Turzii.

            Diverse.

 PRIMAR,                                                                  AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

Written by: Somes Radio


0%