play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
 • cover play_arrow

  radio SOMEȘ radio SOMEȘ - tradiție și folclor

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -județul Cluj Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Năpradea Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Valea Chioarului Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Remetea Chioarului Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Recea Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Repedea Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -orașul Șomcuta Mare Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Budești Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Rozavlea Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Poienile de sub Munte Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Strâmtura Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Cupșeni Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Ariniș Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Bârsana Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Moisei Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -orașul Ulmeni Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -orașul Șimleul Silvaniei Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Cătina Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -orașul Baia Sprie Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -orașul Seini Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Mihai Viteazu Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Cămărașu Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Palatca Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Recea Cristur Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal - orașul Dragomirești Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Aluniș Radio Someș

 • cover play_arrow

  Călător prin Ardeal -comuna Așchileul Mare Radio Someș

General

Primăria Câmpia Turzii: Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

today03/21/2024

Background
share close

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Municipiul Câmpia Turzii, cod de identificare fiscală 4354566, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, județul Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro
 1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:spațiul nr. 3 în suprafață de 47,02 mp și spațiul nr. 4 în suprafață de 33,56 mp, din Hala Agroalimentară ,,Piața Mureșului” situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Mureșului, nr. 18, jud. Cluj, înscrisă în CF nr. 54583 Câmpia Turzii, sub A1.1, având număr cadastral 54583-C1, care aparține domeniului public al municipiului Câmpia Turzii

Închirierea se face conform art. 333 și art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L. nr. din 78 din 27.04.2023.

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate obține de la sediul Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, camera 38, județul Cluj, sau se poate descărca în format electronic, gratuit, de la adresa www.campiaturzii.ro, secțiunea consiliul local/acte administrative/hotărâri de consiliu local

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului din cadrul Municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.04.2024, ora 16.00

 1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.04.2024, ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, camera 1, județul Cluj

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

 1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:12.04.2024, ora 12.00, sala de ședințe a Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, județul Cluj
 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro
 2. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.03.2024

 

PRIMAR                                                          SECRETAR GENERAL

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                  Nicolae ȘTEFAN

                                        

ADMINISTRATOR PUBLIC

Marian MORAR 

ȘEF SERVICIU EVIDENȚA ȘI GESTIUNEA PATRIMONIULUI

Lucrețiu ROMAN

Written by: Somes Radio


0%